William Hill Online Hjälpcenter Stäng Ta bort
  • Ändra vy:

{sv_disclaimer_poker_site}


William Hill
Klicka OK för att ladda ner vår mjukvara medan du tittar på sajten.
 
 

Texas Hold’em

Texas Hold'em är världens populäraste pokerspel. Om du har sett poker på tv, har du sett Texas Hold'em. Dessutom är det spelvalet för världens största turnering - World Series of Poker.

Texas Hold'em är världens populäraste pokerspel. Om du har sett poker på tv, har du sett Texas Hold'em. Dessutom är det spelvalet för världens största turnering - World Series of Poker.

Varje spelare får två hålkort, och sedan delas fem ytterligare gemensama kort ut. Sedan är det de bästa fem från sju som vinner potten.

Vi erbjuder limit, pot-limit och no-limit variatner, med mörkar som stärcker sig från $0.01 hela vägen upp till $600. Så oavsett om du är en nybörjare eller en säsongsspelare, har vi ett bord för dig.

Inköpet

Du måste göra ett inköp på ett minimumbelopp av market när du sätter dig vid ditt valda bord.  .

Den lägsta gränsen för no-limit och pot-limit på $0.25/$0.50 eller lägre är lika med tjugo gånger den lägre satsningen av spelet. Till exempel på ett $0.25/$0.50-bord är det lägsta inköpet $10.

Den lägsta gränsen för alla fasta gränser, och högre no-limit och pot-limit spel är lika med tio gånger den lägre satsningsgränsen av spelet. Till exempel på ett $3/$6-bord är det lägsta inköpet $30, på ett $10/20-bord är det lägsta inköpet $100.

Tillbaka till toppen

Spelet

Texas Hold'em uses a disc called a Dealer Button to indicate where the cards are to be dealt. Prior to the deal, the two players to the left of the button place live bets called the Small Blinds and Big Blinds. It is called a Blind because players must pay this amount before seeing their cards.  It is a live bet because it counts as part of any further bets in the first betting round.

The play begins with two cards dealt facedown to each player. Action starts with a Betting round beginning with the player to the left of the blind bets and continuing clockwise around the table. Players may bet, check, raise or fold in turn. The big blind has the privilege of last action and may check or raise the bet.

Three community cards, called The Flop, are then dealt up in the center of the table and another betting round takes place, beginning with the player to the left of the dealer button. Another card is then dealt face up, called The Turn, and is followed by a round of betting.

The fifth and last card, called The River, is dealt face up and a final round of betting takes place. Players remaining in the hand will then show their cards and the winning Poker hand will be awarded the pot. Any combination of pocket cards and community cards may be used to make the best five-card Poker hand.

Tillbaka till toppen

Platser

Upp till 10 spelare sitter runt ett bord.

Tillbaka till toppen

Dealer-knapp

Framför en av spelarna finns där en rund skiva eller knapp. Denns skiva fastställer ordningen av satsning (posta mörkar) och flyttar till vänster en spelare åt gången, efter varje hand.

Tillbaka till toppen

Posta mörkar

Innan korten delas ut i början av varje hand, måste de två spelarna direkt till vänster   om dealerknappen att posta mörkar. Att posta en mörker är att göra en satsning innan man får kort.

I fixed limit holdem postar spelaren direkt till vänster om dealer-knappen lilla mörken, lika med halva lägre satsningen (tex $5 i ett $10/$20-spel). Spelaren till vänster om lilla mörken postar stora mörken, lika med beloppet av den lägre satsningen  (tex $10 för ett $10/$20 spel).

I andra varianter är mörkarna de samma som bordsgränserna.

Tillbaka till toppen

Hålkort

När mörkarna har postats, delas den första rundan av kort ut. Dessa består av två mörka kort till varje spelare och kallas för hålkorten.

Varje spelare kan se hans eller hennes hålkort.

Sedan börjar första satsningsrundan med spelaren direct till vänster om stora mörken och fortsätter klockvis runt bordet.

Tillbaka till toppen

Satsningar

Satsningsbelopp är bestämda av bordsinsatserna. Till exempel, i fixed limit på ett $3/$6-bord, är satsningar $3 de första två rundorna och $6 de sista två. Satsningsbeloppen kan uppgå till 3 gånger varje satsningsrunda. Med andra ord, där kan vara en satsning och tre höjningar varje runda tills River delas ut. Det kommer inte finnas någon gräns för antalet höjningar om bara två spelare är kvar. Om där finns tre spelare eller fler i potten när River-kortet delas ut, är som tidigare tre höjningar tillåtna.

Om no limit-spelare inte har några gränser på beloppet som de kan satsa, är beloppet som spelarna suttit ned med vid starten av handen beloppet han/hon kan satsa i handen.

I Pot limit kan spelare höja beloppet som är i potten. Ett exempel på detta är en spelare som spelare $1/$2 med $10 för närvarande i potten. Han kan då satsa från ett minimum på $2 upp till maximalt $10. Om vi tar exemplet att han höjde $10, då kan nästa spelare höja till $30 (se $10-satsningen och höjer potten med $20).

Tillbaka till toppen

Floppen

Sedan delas tre kort ut öppet på mitten av bordet. Dessa kort kallas flopp. Alla tre kort är gemensamma kort och kan användas av alla spelare vid bordet för att göra deras bästa möjliga hand.

Efter att floppen delats ut, börjar en andra satsningsrunda med spelaren direkt till vänster om dealer-knappen. Alla efterföljande satsningsrundor börjar med spelaren till vänster om dealer-knappen.

Tillbaka till toppen

Turn

Efter floppen, delas ett fjärde gemensamt kort ut öppet på mitten av bordet. Detta kort kallas Turn och kan också användas av alla spelare. Det följs av en tredje satsningsrunda.

Tillbaka till toppen

River

Det femte och sista gemensamma kortet delas ut öppet mitt på bordet. Det kallas för River och följs av en fjärde och sista satsningsrunda.

Tillbaka till toppen

Showdown

När all satsning är färdig, fastställer spelaren den bästa femkortshanden de kan göra. Spelaren med den bästa femkortshanden vinner potten. Skulle det vara oavgjort mellan flera händer, delas potten med eventuellt udda belopp till spelaren direkt till vänster om dealern.

Tillbaka till toppen

Starta igen

Efter att en han är färdig och potten tagen av vinnaren, flyttas dealer-knappen en spelare till vänster och nästa hand börjar.

Tillbaka till toppen

Agera i förväg

Dessa knappar kommer bara vara tillgängliga när det inte är spelarens tur:

  • Lägga sig
  • Satsa
  • Syna
  • Höja

När det är spelarens tur att agera, kommer dessa knappar inte vara tillgängliga och bara 3 huvudknappar vara tillgängliga (lägga sig / checka / höja).

Tillbaka till toppen