William Hill Online Hjälpcenter Stäng Ta bort
  • Ändra vy:

{sv_disclaimer_poker_site}


William Hill
Klicka OK för att ladda ner vår mjukvara medan du tittar på sajten.
 
 

Omaha High Poker

Spela Omaha High med William Hill Poker och njut av ett fantastiskt alternativ till Texas Hold'em.

Omaha High är nära relaterad till Texas Hold'em, med den primära skillnaden att spelare i Omaha High initialt får 4 kort, istället för två.

Ett Omaha High-spel börjar med att varje spela får 4 mörka hålkort. Mellan satsningsrundorna lägger dealern totalt fem öppna kort på bordet (gemensamma kort).

En spelares hand består nu av dess högst rankade fem kort genom att använda tre av fem gemensamma kort och två av deras hålkort. Efter en sista satsningsrunda fastställer showdown vem som vinner potten!

Inköpet

Om du spelar Omaha High som ett cash game, måste du göra ett inköp på ett minimumbelopp av marker när du sätter dig ned på ditt valda bord. Lägsta inköp för Pot-Limit spel på $0.25/$0.50 eller lägre är lika med tjugo gånger den lägre gränsen av spelet. Till exempel, på ett $0.25/$0.50 bord skulle det lägsa inköpet vara $10.

Den lägsta gränsen på alla andra bord är lika med tio gånger den lägre satsningsgränsen av spelet. Till exempel, på ett $3/$6 bord skulle det lägsta inköpet vara $30 och på ett $10/$20 bord, skulle det lägsta inköpet vara $100.

Tillbaka till toppen

Spelet

Omaha High använder en dealer-knapp för att indikera var korten skall delas ut. Innan korten delas ut, skall de två spelarna till vänster om dealer-knappen placera livesatsningar som kalla lilla mörken och stora mörken. Den kalla en mörk efter spelarna måste betala detta belopp innan de ser sina kort. Det är en livesatsning eftersom den räknas som en del av eventuella ytterligare spel i den första satsningsrundan.

Spelet börjar med fyra mörka kort för varje spelare. En satsningsrunda börjar med att spelaren till vänster om mörken satsar och fortsätter klockvis runt bordet. Spelare kan sedan satsa, checka, höja eller lägga sig när det är deras tur.

Tre gemensamma öppna kort som kallas floppen delas sedan öppet ut i mitten av bordet, och en annan satsningsrunda äger rum - som börjar med spelaren till vänster om dealar-knappen. Ett annat kort delas ut öppet, kallat Turn, följt av en annan satsningsrunda.

Det femte och sista kortet som kallas River delas ut öppet och en sista satsningsrunda äger rum. Spelare som är kvar i handen kommer sedan visa deras kort och den vinnande pokerhanden kommer att vinna potten. Spelare måste forma deras bästa femkortshand med bara två av deras fyra hålkort och tre av de fem gemensamma korten.

Tillbaka till toppen

Platser

Upp till 10 spelare tar plats runt ett bord.

Tillbaka till toppen

Dealer-knapp

Framför en av spelarna finns en rund skiva eller knapp. Denna knapp faställer ordingen av satsningarna (postning av mörkar) och flyttar till vänster en spelare åt gången, efter varje hand.

Tillbaka till toppen

Posta mörkar

Innan korten delas ut i början av varje hand, måste de två spelarna direkt till vänster om dealer-knappen posta mörkar. Att posta en mörk är att placera en satsning innan du för dina kort.

Spelaren direkt till vänster om dealer-knappen postar lilla mörk, lika med hälften av den lägsta satsningen (tex $5 för ett $10/$20-spel). Spelaren till vänster om lilla mörken postar stora mörken, lika med beloppet av den lägsta satsningen (tex $10 för ett $10/$20-spel).

Tillbaka till toppen

Hålkort

När mörkarna har postats delas den första runda av kort ut. Dessa består av fyra mörka kort till varje spelare som kallas för hålkort. Bara den individuella spelaren kan se deras egna hålkort.

Efter att hålkorten har delats ut, börjar den första satsningsrundan med spelaren direkt till vänster om stora mörken och fortsätter klockvis runt bordet.

Tillbaka till toppen

Satsningar

Satsningsbelopp är fastställda av bortdsinsaterna. Till exempel, på ett $3/$6-bord är satsningar $3 de första två rundorna och $6 de sista tvåa. Satsningsbeloppet kan uppgå till maximalt 3 gånger varje satsningsrunda. Med andra ord, där kan vara ett spel och tre höjningar varje runda.

Tillbaka till toppen

Floppen

Sedan delas tre öppna kort ut i mitten av bordet. Dessa kort kallas för floppen. Alla tre kort är gemensamma kort och kan användas av alla spelare vid bordet för att skapa deras bästa möjliga hand.

Efter att floppen har delats ut, börjar en andra satsningarunda med spelaren direkt till vänster om dealer-knappen. Alla efterföljande rundor av satsningar börjar med spelaren till vänster om dealer-knappen.

Tillbaka till toppen

Turn

Efter floppen delas ett fjärde gemensamt kort ut i mitten av bordet. Detta kort kallas Turn och kan också användas av alla spelare. Det följs av en tredje satsningsrunda.

Tillbaka till toppen

River

Slutligen delas ett femte och sista öppet gemensamt kort i mitten av bordet. Det kallas River och följs av en fjärde och sista satsningsrunda.

Tillbaka till toppen

Showdown

När alla satsningar är gjorda, fastställer spelarna den bästa femkortshanden som de kan göra från två av deras fyra hålkort och tre av deras fem gemensamma kort. Fyra av dessa kort kommer de ha själva utdelade som mörka kort, och fem kommer att vara öppna gemensamma kort som delas av alla spelare.

Därför, om en spelare får fyra mörka kungar, räknas bara två av kungarna mot den sista handen. De kvarvarande tre korten måste komme från de gemensamma korten. Spelaren med den bästa femkortshanden vinner potten. Skulle fler händer ha samma värde, delas potten med eventuellt udda belopp till spelaren direkt till vänster om dealern.

Tillbaka till toppen

Starta igen

Efter att en hand avslutats och potten tagits av vinnaren, flyttas dealer-knappen en spelare till vänster och nästa hand börjar.

Tillbaka till toppen

Agera i förväg

Dessa knappar kommer bara vara tillgängliga när det inte är spelarens tur:

  • Lägga sig
  • Syna
  • Checka
  • Satsa
  • Höja

När det är spelarens tur att agera, kommer dessa knappar inte vara tillgängliga och bara de 3 huvudknapparna kommer vara tillgängliga. (Lägga sig / Checka / Höja).

Tillbaka till toppen