William Hill Online Centar za pomoć Zatvori Odvoji
  • Promeni prikaz

{sr_disclaimer_poker_site}


William Hill
Kliknite OK za preuzimanje našeg besplatnog softvera dok razgledate stranicu
 
 

Poker Omaha High

Igrajte Omaha High u William Hill Poker-u i uživajte u fantastičnoj alternativi za Texas Hold'em.

Omaha High je blisko povezan sa Texas Hold'em, a primarna razlika između ove dve igre je u tome što se igračima u Omaha High u početku dele četiri karte, a ne dve.

Omaha High igra počinje tako što svaki igrač dobija četiri 'hole' karte, licem na dole. Između krugova ulaganja, diler onda postavlja na sto ukupno pet karata licem na gore (zajedničke karte).

Ruka igrača sada se sastoji od njegovih pet najjačih karata, pri čemu koristi tri od pet zajedničkih karata i dve od svojih 'hole' karata. Nakon finalne runde ulaganja, konačni obračun određuje ko osvaja pot!

Buy-In

Ako igrate Omaha High kao keš igru, morate da buy-in, date minimalni iznos čipova kada sedate za odabrani sto. Minimalni buy-in za Pot-Limit igre od 0,25£/0,50£ ili niže jednak je proizvodu nižeg limita uloga igre puta dvadeset . Na primer, na stolu od 0,25£/0,50£ minimalni buy-in bio bi 10£.

Nazad na vrh

Igra

Omaha High koristi disk koji se zove Diler taster da pokaže gde će se deliti karte. Pre deljenja, dva igrača levo od diler tastera stavljaju žive uloge zvane Small Blind i Big Blind. Zovu se 'blind' (na slepo) zato što igrači moraju da plate taj iznos pre nego što vide svoje karte. To je živi ulog jer se računa kao deo bilo kog daljeg ulaganja u prvom krugu ulaganja.

Igra počinje tako što se svakom igraču podele četiri karte licem na dole. Akcija počinje sa krugom ulaganja, počevši od igrača levo od 'blind' ulaganja i nastavlja se u pravcu kazaljke na satu oko stola. Igrači onda mogu da ulažu, čekiraju, podižu ili foldiraju naizmenično.

Zatim se dele tri zajedničke karte koje se nazivaju Flop, licem na gore, na sredinu stola, i odigrava se još jedan krug ulaganja - počevši od igrača levo od diler tastera. Još jedna karta se deli licem na gore, zvana Turn karta, i prati je još jedan krug ulaganja.

Peta i poslednja karta zvana River deli se licem na gore i odigrava se finalna runda ulaganja. Igrači koji su ostali u ruci će onda pokazati svoje karte a dobitnoj poker ruci će biti dodeljen pot. Igrači moraju da formiraju svoju najbolju poker ruku od pet karata od samo dve od njihove četiri pocket karte i bilo koje tri od pet zajedničkih karata.

Nazad na vrh

Sedenje

Do 10 igrača sede za stolom.

Nazad na vrh

Diler taster

Ispred jednog od igrača je okrugli disk ili taster. Taj disk određuje redosled ulaganja (postovanja blindova) i kreće se na levo od jednog do drugog igrača, nakon svake ruke.

Nazad na vrh

Postovanje blindova

Pre nego što se podele karte na početku svake ruke, dva igrača odmah levo od diler tastera moraju da postuju blindove. Postovati blind znači staviti ulog pre nego što su vam podeljene karte.

Igrač koji je prvi levo od diler tastera postuje Small Blind, jednak polovini minimalnog ulaganja (npr. 5£ za igru od 10£/20£). Igrač levo od small blind-a postuje Big Blind, jednak iznosu minimalnog uloga (npr. 10£ za igru od 10£/20£).

Nazad na vrh

Pocket karte

Jednom kada su blindovi postovani, deli se prvi krug karata. On se sastoji od četiri karte podeljene svakom igraču licem na dole koje se zovu Pocket karte. Pojedinačni igrač može da vidi samo svoje pocket karte.

Kada se podele pocket karte, odigrava se prvi krug ulaganja, počevši od igrača odmah levo od big blinda i nastavlja se u pravcu kazaljke na satu oko stola.

Nazad na vrh

Ulaganje

Iznosi ulaganja su fiksirani ulozima stolova. Na primer, na stolu od 3£/6£, ulaganja su 3£ u prva dva kruga i 6£ u poslednja dva. Iznos ulaganja može da se podigne do maksimalno 3 puta u svakom krugu ulaganja. Drugim rečima, može da bude jedno ulaganje i tri podizanja uloga u svakom krugu.

Nazad na vrh

Flop karte

Zatim, tri karte se dele licem na gore na sredinu stola. Ove karte se zovu Flop. Sve tri karte su Zajedničke karte i mogu da ih koriste svi igrači za stolom na naprave svoju najbolju moguću ruku.

Nakon što je podeljen flop, dešava se drugi krug ulaganja, opet počevši od igrača odmah levo od diler tastera. Svi naknadni krugovi ulaganja počinju od igrača levo od diler tastera.

Nazad na vrh

Turn karta

Posle flopa, deli se četvrta Zajednička karta licem na gore na sredinu stola. Ova karta se naziva Turn karta i takođe je mogu koristiti svi igrači. Onda sledi treći krug ulaganja.

Nazad na vrh

River karta

Na kraju, peta i poslednja Zajednička karta deli se licem na gore na sredinu online poker stola. Ona se zove River karta i prati je četvrti i poslednji krug ulaganja.

Nazad na vrh

Finalni obračun

Kada je ulaganje završeno, igrači određuju ruku od najboljih pet karata koju mogu da sastave od dve od svoje četiri pocket karte i tri od pet zajedničkih karata. Četiri od ovih karata biće njihove sopstvene karte podeljene licem na dole, a pet će biti licem na gore kao zajedničke karte koje dele svi igrači.

Prema tome, ako su igraču podeljena četiri kralja licem na dole, samo dva kralja mogu da budu upotrebljena u finalnoj ruci. Preostale tri karte moraju da budu od zajedničkih karata. Igrač sa najboljom poker rukom od pet karata osvaja pot. Ukoliko se više ruku izjednači, pot se deli a bilo koji nedeljivi iznos ide igraču koji je odmah levo od dilera.

Nazad na vrh

Počnite ponovo

Kada je ruka završena i pobednik je dobio pot, diler taster se pomera za jednog igrača ulevo i počinje sledeća ruka.

Nazad na vrh

Bet Ahead tasteri

Ovi tasteri će biti dostupni samo onda kada nije red na igrača:

  • Foldiranje
  • Call
  • Praćenje
  • Ulaganje
  • Podizanje

Kada je igrač na potezu, na raspolaganju će biti samo 3 glavna tastera (Foldiranje/ Praćenje / Podizanje).

Nazad na vrh