Centrum Pomocy William Hill Online Zamknij Odepnij
  • Zmiana widoku:

{pl_disclaimer_poker_site}


William Hill
Kliknij OK by pobrać nasz darmowy program w trakcie przeglądania strony.
 
 

Omaha High

PGraj w Omaha High na William Hill Poker – to fantastyczna alternatywa dla Texas Hold'em.

Omaha High jest ściśle powiązana z Texas Hold'em, a główną różnicą jest to, że w Omaha High gracze na start otrzymują cztery karty, a nie dwie.

Rozgrywka Omaha High rozpoczyna się od rozdania każdemu z graczy czterech kart własnych (tzw. hole cards). Karty te są widoczne tylko dla gracza, który je otrzymał. Pomiędzy rundami zakładów, rozdający łącznie wykłada pięc kart wspólnych na stół (tzw. community cards).

Ręka gracza powinna składać się z najwyższych pięciu kart, przy wykorzystaniu trzech z pięciu kart wspólnych oraz dwóch kart własnych. Po ostatniej rundzie zakładów następuje tzw. "showdown", czyli wyłożenie kart przez graczy. Ustalony zostaje zwycięzca, który zgarnia pulę.

Buy-In

Jeśli grasz w Omaha High za gotówkę, musisz zakupić minimalny buy-in (minimalna liczba żetonów) podczas dołączenia do wybranego stołu. Minimalny buy-in zmienia się w zależności od stołu, ale zazwyczaj jest równy dwudziestokrotności większej ciemnej. Przykład: na stole £0.25/£0.50 minimalny buy-in wynosi £10.

Powrót

Gra

W Omaha High używany jest dysk rozdającego, tzw. dealer button, wskazujący, gdzie mają zostać rozdane karty. Przed rozdaniem, dwóch graczy na lewo od „buttona” stawia zakłady nazywane small blinds (tzw. małe ciemne) oraz big blinds (tzw. duże ciemne). Zakłady nazywane są “ciemnymi,” gdyż gracze muszą wpłacić kwotę przed ujrzeniem swoich kart.

Gra zaczyna się od rozdania czterech kart zakrytych dla każdego gracza. Rozpoczyna gracz siedzący na lewo od gracza, który wpłacił dużą ciemną. Gra kontynuowana jest zgodnie z ruchem wskazówek zegara dookoła stołu. Gracz mogą sprawdzać (check), przebijać (raise) lub pasować (fold). Duża ciemna ma przywilej ostatniej akcji i może sprawdzać lub przebijać zakład.

Gdy trzy karty wspólne (tzw. community cards) zwane flopem zostaną rozdane na środek stołu, rozpoczyna się kolejna runda zakładów. Gracz na lewo od  "buttona" rozpoczyna. Na stół wyłożona zostaje kolejna odkryta karta wspólna, tzw. turn. Następuje runda zakładów.

Piąta i ostatnia odkryta karta river wyłożona zostaje na stół po zakończeniu licytacji po turnie. Gracze pozostający w ręce pokazują swoje karty – zwycięski układ wygrywa pulę. Gracze muszą utworzyć najlepszy układ pięciokartowy dokładnie z dwóch otrzymanych kart z ręki oraz trzech kart wspólnych ze stołu.

Powrót

Miejsca

Do 10 graczy może usiąść przy stole.

Powrót

Dealer Button

Przed jednym z graczy znajduje się okrągły dysk/przycisk. Wskazuje on kolejność stawiania zakładów (stawianie ciemnych, czyli “blindów”). Po każdym ruchu dysk przechodzi na kolejnego gracza na lewo.

Powrót

Blindy

Przed rozdaniem kart na początku każdej ręki, dwóch graczy na lewo od "buttona" (dysk rozdającego) musi wpłacić blindy. Wniesienie blinda oznacza postawienie zakładu przed otrzymaniem kart.

Gracz siedzący jako pierwszy na lewo od buttona wnosi small blinda (małą ciemną), równą połowie minimalnego zakładu, np. £5 w przypadku gry £10/£20. Gracz na lewo od small blinda wnosi dużego blinda, równego wartości minimalnego zakładu, np. £10 w przypadku gry £10/£20.

Powrót

Pocket Cards czyli karty własne

Po wpłaceniu blindów następuje pierwsza runda. Rozdane zostają cztery karty własne (widoczne tylko dla gracza), tzw. pocket / hole cards.

Rozpoczyna sie pierwsza runda zakładów rozpoczynając od gracza będącego na lewo od big blinda i kontynuowana jest zgodnie z ruchem wskazówkę zegara dookoła stołu.

Powrót

Zakłady

Kwoty zakładów zależą od stawek stołu (tzw. table stakes). Przykład: przy stole £3/£6 zakłady wynoszą £3 w pierwszych dwóch rundach oraz £6 w ostatnich dwóch. Kwota zakładu może wzrosnąć trzykrotnie podczas każdej rundy zakładów. Innymi słowy dozowolony jest jeden zakład i trzy przebicia (raise) w jednej rundzie.

Powrót

Flop

Następnie trzy karty wspólne wyłożone są na środek stołu. Karty te nazywane są flopem. Wszystkie trzy są kartami wspólnymi (community cards) i mogą być użyte przez wszystkich graczy przy stole celem utworzenia najlepszej ręki.

Po rozdaniu flopa odbywa sie kolejna runda zakładów, kolejny raz rozpoczynając od gracza na lewo od "dealer button". Wszystkie kolejne rundy zakładów rozpoczynają sie od gracza na lewo od "dealer button."

Powrót

Turn

Po flopie czwarta karta wspólna (community card) wyłożona jest na środek stołu. Karta ta nazywana jest turnem i może być wykorzystana przez każdego z graczy. Następuje trzecia runda zakładów.

Powrót

River

Ostatnia, piąta karta wspólna wyłożona jest na środek stołu. Nazywana jest river. Po tym następuje czwarta ostatnia runda zakładów.

Powrót

Showdown czyli wyłożenie kart

Po zakończeniu zakładów gracze ustalają najlepszy pięciokartowy układ, który mogą utworzyć z dwóch kart własnych oraz trzech kart wspólnych.

Jeśli gracz otrzyma cztery króle w kartach własnych, tylko dwa z tych króli mogą być użyte w ostatecznej ręce. Pozostałe trzy karty musza pochodzić z kart wspólnych (community cards). Gracz z najlepszym pięciokartowym układem wygrywa pulę. W sytuacji remisowej, pula jest równo podzielona pomiędzy graczy, którzy uczestniczą w remisie, a pozostała kwota przekazana jest graczowi bezpośrednio na lewo od rozdającego.

 

Powrót

Ponowne rozpoczęcie

Po zakończeniu ręki i zgarnięciu puli przez zwycięzcę, przycisk rozdającego przechodzi na gracza po lewej stronie, rozpoczyna się kolejna ręka.

Powrót

Przyciski Bet Ahead

Poniższe przyciski są dostępne dla gracza do chwili, kiedy dojdzie do niego kolejka:

  • Fold
  • Call
  • Check
  • Bet
  • Raise

W chwili, kiedy gracz będzie mógł wykonać ruch, powyższe przyciski nie będą dostępne. Gracz będzie miał do wyboru trzy główne ruchy: fold, check, raise.

Powrót