Online centrum nápovědy William Hill Zavřít Odpojit
  • Změnit náhled

{cs_disclaimer_poker_site}


William Hill
Pro bezplatné stažení našeho softwaru během surfování našich stránek klikněte na OK.
 
 

Omaha High Low Poker

Omaha High-Low je populární alternativní verzí Omaha High. Jediný opravdový rozdíl je ten, že pot je rozdělen mezi hráče s nejlepší vysokou sestavou a hráče s nejlepší nízkou sestavou.

Buy-In

Na William Hill Poker, musíte buy-in minimální počet žetonů, když se usadíte u vámi vybraného stolu.

Minimální buy-in se liší stůl od stolu, ale normálně začíná na dvacetinásobku big blind. Např.u stolu 0.25£/0.50£ je minimální buy-in 10£.

Zpět nahoru

Hra

Omaha High používá disk, který se nazývá tlačítko Dealer pro indikaci, kde mají být rozdány karty. Ještě před rozdáním karet dva hráči nalevo od tlačítka umístí živé sázky, které se nazývají Small blinds a Big blinds. Blind se nazývají proto, že hráči musejí zaplatit tuto částku předtím, než uvidí své karty. Je to živá sázka, protože se počítá jako část každé další sázky v prvním sázkovém kole.

Hra se začíná se čtyřmi kartami,které jsou rozdány každému hráči lícem dolů. Akce začíná sázecím kolem, kdy začíná hráč po levé straně blind a sázka pokračuje po směru hodinových ručiček.Hráči mohou sázet, check, raise nebo fold. Big blind má výsadu poslední akce a může provést check nebo navýšit sázku.

Tři společné karty se nazývají Flop a jsou poté rozdány uprostřed stolu a další sázkové kolo začíná hráčem po levé straně tlačítka Dealer. Další karta je rozdána lícem nahoru (nazývá se Turn) a je následována dalším kolem sázení.

Pátá a poslední karta zvaná River je rozdána lícem nahoru a začíná poslední kolo sázení. Hráči, kteří zůstanou v sestavě, poté ukážou své karty a vítězná pokerová sestava bude odměněna prostřednictvím potu. Hráči musí vytvořit jejich nejlepší pokerovou sestavu z pěti karet pouze ze dvou z jejich čtyř pocket cards a ze třech jejich společných karet.

Zpět nahoru

Sit Down

U stolu sedí až 10 hráčů.

Zpět nahoru

Tlačítko Dealer

Před jedním z hráčů se nachází kulatý disk nebo tlačítko. Tento disk určuje pořadí sázení (umísťování blinds) a posouvá se doleva o jednoho hráče, po každé sestavě.

Zpět nahoru

Umístit Blinds

Ještě předtím, než jsou rozdány karty na začátku každé sestavy, musí dva hráči, kteří se nacházejí přímo po levé straně tlačítka Dealer, umístit blinds. Umístit blind znamená umístit sázku předtím, než jsou rozdány karty.

Hráč bezprostředně nalevo od tlačítka Dealer umístí Small blind, ekvivalentní k polovině minimální sázky (např. 5£ na 10£/20£ hru). Hráč nalevo od Small blind umístí Big blind, ekvivalentní k částce minimální sázky (např. 10£ na 10£/20£ hru).

Back To Top

Pocket Cards

Jakmile jsou umístěny blinds, tak je rozdáno první kolo karet. To se zkládá ze čtyř karet pro každého hráče otočených lícem dolů a nazývají se Pocket cards. Pouze jednotlivý hráč může vidět své pocket cards.

Poté co jsou rozdány pocket cards, přijde na řadu první kolo sázení, které začíná hráčem, který se nachází bezprostředně po levé straně big blind a pokračuje se ve směru hodinových ručiček.

Zpět nahoru

Sázení

Částky sázek jsou fixní dle tabulky sázek. Např.u 3£/6£ stolu jsou sázky 3£ v prvních dvou kolech a 6£ ve dvou posledních. Jinými slovy, v každém kole může existovat jedna sázka a tři navýšení.

Zpět nahoru

Flop Cards

Dále jsou rozdány doprostřed stolu tři karty lícem nahoru. Tyto karty se nazývají Flop. Všechny tři karty jsou společnými kartami a mohou být použity všemi hráči u stolu pro vytvoření jejich nejlepší možné sestavy.

Poté co je rozdán flop, začíná druhé kolo sázení, opět začínající hráčem bezprostředně nalevo od tlačítka Dealer. Všechna další kola sázení začínají hráčem nalevo od tlačítka Dealer.

Zpět nahoru

Turn Card

Po flopu je uprostřed stolu rozdána čtvrtá společná karta, a to lícem nahoru. Tato karta se nazývá Turn card a může být použita všemi hráči. Je následována třetím kolem sázení.

Zpět nahoru

River Card

Konečně je uprostřed stolu rozdána pátá a poslední společná karta lícem nahoru. Nazývá se River card a je následována čtvrtým a posledním kolem sázení.

Zpět nahoru

Showdown

Jakmile je dokončeno sázení, tak hráči určí nejvyšší nebo nejnižší nejlepší sestavu složenou z pěti karet, kterou mohou vytvořit z jejich dvou pocket cards a třech z pěti společných karet. V Omaha High Low pokeru je pot rozdělen 50-50 mezi nejlepší nejvyšší sestavu a nejlepší kvalifikující se nejnižší sestavu, která se skládá z 5 karet různé hodnoty v hodnotě 8 nebo nižší.

Straights a flushes se nepočítají proti vám, když vyhodnocujete nejnižší sestavu. Nadále se však počítají pro vyhodnocení nejvyšší sestavy. Esa mohou být použita pro nejnižší i nejvyšší sestavu.

Proto je nejlepší nejnižší sestavou A, 2, 3, 4 a 5, která je také straight pro nejvyšší sestavu. Je možné, aby hráč shrábl celý pot s nejvyšší a nejnižší sestavou. Čtyři z těchto karet budou v jejich vlastním držení a budou rozdány jako down cards a pět karet bude lícem nahoru jako společné karty a budou sdíleny všemi hráči.

Takže pokud budou hráči rozdáni čtyři králové, tak pouze dva z těchto králů se budou započítávat do konečné sestavy. Zbývající tři karty musejí přijít ze společných karet. Hráč s nejlepší pokerovou sestavou složenou z pěti karet a hráč s kvalifikovanou nejlepší nejnižší sestavou si rozdělí pot stejnoměrně. Pokud nastane remíza několika sestav, tak je pot ekvivalentně rozdělen mezi vítěze a zbylá částka putuje hráči nalevo od tlačítka Dealer.

Tlačítko se posouvá u stolu po směru hodinových ručiček, takže každý hráč může profitovat z výhody být poslední, kdo provede akci v kole. Stejně jako v Hold'em, pozice je důležitá výhoda a hráč s tlačítkem je v nejlepší pozici, která je možná.

Zpět nahoru

Začít znovu

Jakmile je dokončena sestava a pot získán vítězem, tlačítko Dealer je posunuto o jednoho hráče doleva a začíná další sestava.

Zpět nahoru

Tlačítka Sázka vpřed

Tato tlačítka budou dostupná pouze tehdy, pokud hráč není na řadě:

  • Fold
  • Call
  • Check
  • Sázka
  • Raise

Během akce hráče nebudou tato tlačítka dostupná a pouze 3 hlavní tlačítka budou k dispozici (Fold / Check / Raise).

Zpět nahoru